Beztlaková injektáž injektol

Funkční schéma metody INJEKTOL

Injektážní metodou INJEKTOL se ve zdivu vytváří izolační clona proti vzlínající vlhkosti.

Injektážní látka Injektol se do zdiva aplikuje přes injektážní vrty, kterými vpenetruje do pórů stávající konstrukce. Po zreagování vytváří ve zdivu nepropustnou clonu proti vzlínající vlhkosti z podzákladí.

Injektážní prostředek Injektol obsahuje povrchově aktivní složku pro lepší penetraci do pórů stavebních materiálů a smes hydrofobizačních látek zajišťující funkci proti působení vzlínající vlhkosti.

Injektáž systém Injektol je vhodný pro cihelné, smíšené i kamenné zdivo.

Podmínkou u smíšeného a kamenného zdiva je provádění injektáže v maltové spáře.

Spotřeba injektážní látky Injektol:

Přibližná spotřeba injektážní látky je cca 19,0 l / m2 zdiva.

Technologický postup:

Povrch nebo spáry zdiva v injektované zóně se uzavřou sanační maltou (alt. izol. stěrkou), aby injektážní látka nemohla unikat se zdiva při injektování. V injektované zóně zdiva se provedou injektážní vrty pomocí elektrických nebo pneumatických vrtacích kladiv. Průměrný počet vrtů na 1 bm zavlhlého zdiva je 8 ks (á 12 cm), přihlíží se k materiálovému složení a vazbě zdiva. U materiálů s velkou pórovitostí a odvápněnou maltou se volí rozteč vrtů větší, u materiálů s malými póry a cementem nastavenou maltou se volí rozteč vrtů menší (10 cm). U obvodových stěn se zpravidla vrty provádí mezi podlahou a vnějším terénem , se sklonem od úrovně vyšší k úrovni nižší. U vnitřních stěn s kompaktními podlahami se provádí vrty a injektáž co nejblíže k úrovni podlahy.

Hloubka vrtu u jednostranného vrtání je dána tím, že vrt musí končit cca 5 cm před protějším lícem stěny. Např. u zdiva tl. 45 cm se sklonem vrtů 30o je délka vrtu 45 cm. U oboustranně prováděných vrtů (zdivo o tl. nad 70 cm) se délka vrtu volí cca 1/2 tloušťky zdiva.

Injektážní vrty se plní injektážní látkou INJEKTOL
a) volným doléváním vrtů – průměr cca 25 - 30 mm, se sklonem vrtů 20 – 45°
b) přes plnící pakry s nálevkou – průměr vrtu 14 nebo 20 mm, se sklonem vrtů 10 – 20°.

Náplně vrtů se provádějí neředěným INJEKTOLEM nepřetržitým způsobem až do vpravení předepsaného množství injektážního prostředku.Před vlastní aplikací nutno INJEKTOL řádně promíchat. Celková spotřeba INJEKTOLU na vytvoření chemické izolační clony činí cca 2,6 l/bm vrtu, tzn. 19 l/m2 zdiva.

Po provedené injektáži je vhodné vrty ponechat otevřené, nebo je profouknout vzduchem (i teplým) pro urychlení zreagování injektážní látky. Injektážní vrty se překryjí difuzní lištou, nebo sanační maltou. Na sanované zdivo se musí provést sanační omítka (např. systém Porosan – Sanomit), která lépe propustí stávající vlhkost zdiva a eliminuje krystalizaci solí na povrchu stěn při vysýchání.

Utěsnění roviny zdiva proti unikání injektážní látky Injektol a osazení plnících trubiček pro provádění vrtů v mírném sklonu

Utěsnění roviny zdiva proti unikání injektážní látky Injektol a osazení plnících trubiček pro provádění vrtů v mírném sklonu

Provedení plošné injektáže Injektolem s utěsněním zdiva proti uniku injektážní láty a osazením plnících trubiček v případe vrtů pod malým úhlem

Provedení plošné injektáže Injektolem s utěsněním zdiva proti uniku injektážní láty a osazením plnících trubiček v případe vrtů pod malým úhlem

Provádění pločné injektáže Injektol

Provádění pločné injektáže Injektol


Chcete izolovat zdivo?

Beru na vědomí zpracování a podmínky ochrany osobních údajů

SANACE A VYSOUŠENÍ STAVEB
+420 603 158 612
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.sanace-staveb.cz

POBOČKA PRAHA


Lysolajské údolí 63/66
165 00 Praha

© Sanace a vysoušení staveb s.r.o.,
všechna práva vyhrazena
Vytvořeno od atlasia