ALKIZ - vodotěsnící přísada do cementových omítek a potěrů

Použití přísady Alkiz

Do cementových omítek nebo potěrů vyráběných obvyklým způsobem k odstranění skrytých vad v důsledku průsaku spodních vod, pro izolační práce na opravách domovního fondu, průmyslových, zemědělským a vodohospodářských objektů. Omítka nebo potěr odolává účinků zvýšené vlhkosti, prosakující nebo tlakové vody, za předpokladu stability konstrukce (dimenzované a provedené podle druhého mezního stavu). V případě dávkování ALKIZu do betonových směsí je optimální dávka této přísady 1 l/50 kg cementu ve směsi. Ostatní zásady pro vodostavebné betony nutno dodržet. Pevnosti se snižují v průměru o cca 6,5 %. Před použitím je nutno přísadu důkladně promísit! Přísada se plní do PE nádob po 5, 10 nebo 25 litrů. Nesmí být vystavena účinkům přímého slunce a mrazu. Záruční doba je 6 měsíců.

Spotřeba hmot pro 1 m2

Druh Jednotka Omítka Potěr
Písek říční jemný 0-2 mm m3 0,026 0,003
Štěrkopísek říční do 4 mm m3 - 0,033
Cement II/B - S 32,5; I 32,5 R kg 8,5 13,5
Přísada ALKIZ litr 0,18 0,28
Voda (vč. vlhkosti kameniva) litr 9,5 - 12 11 - 14

Příklad pro výrobu malty (jádra omítky)

 • 11 litrů vody se smísí s 500 ml řádně rozmíchané přísady ALKIZ
 • Připravená záměsová kapalina se ihned vleje do míchačky, kam se vsype 20 l cementu a 64 l říčního písku frakce 0/2 mm.
 • V průběhu míchání (2 - 3 min) se eventuálně, ještě přidá až 2 l vody, tak aby se maltou dalo dobře omítat. Optimální celková doba je 4 - 6 min.

Pracovní postup při omítání

 • Očištěné, odspárované, vyrovnané a zdrsněné zdivo nebo beton se řádně navlhčí. Spotřeba na 1 m2 podle savosti podkladu až 2 l.
 • Na zdivu se provede cementový postřik ve složení 3 l vody, 50 ml přísady ALKIZ, 2 l cementu a 5,5 l říčního ostrého písku.
 • Na zatuhlý postřik se nanese malta (s přísadou) o tl. cca 1,5 cm.
 • Povrch se upraví nanesením štukové vrstvy ( viz tabulka, písek říční jemný) a zahladí se ocelovým stíradlem.
 • Po částečném ztvrdnutí štuku (nepoškodit) se provede nátěr (viz tabulka)druhý nátěr se provede bez cementu za 24 hod.
 • Hydroizolace musí být chráněna před vyschnutím částečným vlhčením vodou min. 10 - 14 dnů, aby nedošlo ke vzniku trhlin.

Příklady receptur k výrobě hydroizolační maltoviny pro omítky

Druh Jednotka Vlhčení Cement. postřik Malta jádra Štuk Uzav nátěr I Uzav nátěr II
Voda (vč. vlhkosti kameniva) litr 10 3 13 2,5 10 10
Přísada ALKIZ ml - 50 500 120 30 30
Cement II/B - S 32,5; I 32,5 R litr - 2 20 5 1 -
Kamenivo litr - 5,5 64 2 - -
Objem směsi cca litr 10 7 60 5 10,5 10,3
Rozsah prací cca m2 5 3,5 3,75 2,5 10 10
Příklady receptur k výrobě hydroizolační maltoviny pro omítky

Pracovní postup při hydroizolačních potěrech

 • Opravené, zdrsněné a očištěné plochy podkladu se navlhčí vodou (louže rozetřít fíbrovým kartáčem).
 • Směs aktivačního postřiku (viz tab. 3, písek 0/2 mm) se důkladně rozetře fíbrovými kartáči do podkladu tak, aby nevznikaly louže, a to takové ploše, která bude do 2 hodin opatřená potěrem.
 • Jádro potěru (viz tab.3, štěrkopísek říční 0/4 mm) se rozprostře, udusá a srovná dřevěnou latí a hladítkem v tl min. 3,5 cm.
 • Štuk, vrstva potěru (viz tab. 3, písek říční 0/1 mm) se provede natažením směsi na zatuhlý potěr ocelovým hladítkem v tl. 1,5 mm. Současně lze provést požlábky vy stycích omítky s potěrem.
 • Uzavírací nátěry a vlhčení - viz pracovní postup při omítání.

Příklady receptur k výrobě hydroizolační maltoviny pro omítky

Druh Jednotka Vlhčení Cement. postřik Malta jádra Štuk Uzav nátěr I Uzav nátěr II
Voda (vč. vlhkosti kameniva) litr 10 3 11 2 10 10
Přísada ALKIZ ml - 50 500 120 30 30
Cement II/B - S 32,5; I 32,5 R litr - 2,5 20 5 1 -
Kamenivo - 5 64 2 - -  
Objem směsi cca litr 10 8 60 5 10,5 10,3
Rozsah prací cca m2 5 4 2,3 3,3 10 10
Příklady receptur k výrobě hydroizolační maltoviny pro omítky

Pracovní postup výroby maltoviny pro potěr

 • Opravené, zdrsněné a očištěné plochy podkladu se navlhčí vodou (louže rozetřít fíbrovým kartáčem).
 • Směs aktivačního postřiku (viz tab. 3, písek 0/2 mm) se důkladně rozetře fíbrovými kartáči do podkladu tak, aby nevznikaly louže, a to takové ploše, která bude do 2 hodin opatřená potěrem.
 • Jádro potěru (viz tab.3, štěrkopísek říční 0/4 mm) se rozprostře, udusá a srovná dřevěnou latí a hladítkem v tl min. 3,5 cm.
 • Štuk, vrstva potěru (viz tab. 3, písek říční 0/1 mm) se provede natažením směsi na zatuhlý potěr ocelovým hladítkem v tl. 1,5 mm. Současně lze provést požlábky vy stycích omítky s potěrem.
 • Uzavírací nátěry a vlhčení - viz pracovní postup při omítání.

Upozornění

Pracovní spáry je nutno situovat do koutů místnosti a v místech styku omítky s potěrem nutno spoje zesílit provedením žlábku, který zaručí dokonalejší spojení nestejně ztvrdlých ploch. Při provádění izolací na větších vodorovných nebo svislých plochách, kdy rozsah prací si vyžaduje vytvoření dilatačních spár, doporučujeme využívat k jejich utěsnění trvale plastické tmely, nebo dilatační systémy. Omítku i cementový potěr lze pro zvýšení estetického nebo ochranného účinku opatřit vhodným nátěrem nebo jinou povrchovou úpravou. U složitějších akcí nutno postupovat dle předem zpracované projektové dokumentace.

Doplňující infomace

 • Materiály Porosan, Sanomit, Alkiz a Injektol vyrábí firma Sanace a vysoušení staveb s.r.o.
 • Při odběru ze střediska Praha je základní cena sančních prostředků zvýšena o 10%.
 • Odběr materiálu ze střediska Praha je nutno předem domluvit na tel. 607 669 032.
 • Materiál zasíláme z výrobního střediska i na dobírku poštou, vlakem nebo autodopravou.
 • Sanační materiály uvedené v přehledu prodáváme stavebním firmám a stavebníkům pro svépomocné práce.
 • Při sanačních pracech používáme i produkty jiných renomovaných firem dle vlastnosti použití.

Chcete izolovat zdivo?

Beru na vědomí zpracování a podmínky ochrany osobních údajů

SANACE A VYSOUŠENÍ STAVEB
+420 603 158 612
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.sanace-staveb.cz

POBOČKA PRAHA


Lysolajské údolí 63/66
165 00 Praha

© Sanace a vysoušení staveb s.r.o.,
všechna práva vyhrazena
Vytvořeno od atlasia