Sanační a omítkový systém - POROSAN-SANOMIT

Použití

Sanační omítkový systém se používá při opravách zavlhlého zdiva. Např. pro omítání zdiva poškozeného vzlínající vlhkosí, zatékající i odstřikující dešťové vody a zdiva s obsahem škodlivých solí. Perlitová receptura omítek je vhodá pro zvýšení tep. odporu zdiva. Sanační omítkový systém POROSAN-SANOMIT se míchá na stavbě dle receptur modifikovaných přísadami POROSAN a SANOMIT.

POROSAN

Sanační přísada do porézních omítek tvořících "filtr pronikajících solí ze zdiva. Přísada POROSAN má adhezivní a provzdušňující účinky. Používá se pro výrobu difúzního podhozu (špric), který tvoří adhezní můstek omítky s podkladem a v případě zdiva se škodlivým obsahem solí, pro výrobu podkladní nebo vyrovnácí omítky.

SANOMIT

Přísada pro výrobu sanační omítky nepropustné pro kapilární vodu, s nízkým difuzním odporem pro vodní páry. Přísada SANOMIT má hydrofobizační a provzdušňovací účinky. Omítky vyrobené s přísadou SANOMIT jsou difuzní, minimálně nasákavé, mrazuvzdorné, porézní, s odolností vůči působení škodlivých solí.

Použití sanačního omítkového systému podle stupně zasolení zdiva

Zasolení Sanační omítkový systémTloušťka vrstev (cm)
Nízké
1. omítkový podhoz POROSAN
< 0,5
2. sanační omítka SANOMIT
>= 2
1. omítkový podhoz POROSAN
< 0,5
Střední
2. sanační omítka SANOMIT
1-2
3. sanační omítka SANOMIT
1-2
1. omítkový podhoz POROSAN
< 0,5
Vysoký
2. sanační omítka SANOMIT
>= 1
3. sanační omítka SANOMIT
>= 2

Technické parametry sanační omítky

 • koeficient difúzního odporu < 12
 • hloubka průniku vody h < 5 mm
 • koeficient tepelné vodivosti perlitové omítky l=0,12 W·m-1 ·K-1

Balení a skladování

Přísady POROSAN a SANOMIT se plní do PE nádob o obsahu 1, 5, 10 a 25 litrů. Při skladování je třeba POROSAN a SANOMIT chránit před mrazem. Před použitím přísady důkladně promíchejte. Skladovací teplota u POROSANU před použitím nesmí klesnout pod 10°C.

Receptury pro výrobu sanačních malt v míchačce UM 150

Omítka Voda Přísada Vápenný hydrát v. j. m. tř. 1 Cement II/B - S 32,5 Písek - štěrk fr. 0-2 Experlit EP 180 Omítnutá plocha (orient. m2)
POROSAN - podhoz(špric) 40 0,15 10 (5) 40 (44) 120 - 40
POROSAN - podkladní (vyrovnávací) 33 0,5 15 (7,5) 30 (33) 120 30 10 / tl. 1cm
SANOMIT - sanační perlitová 50 4 60 (30) 15 (16,5) 35 125 12 / tl. 1cm
SANOMIT - sanační vap.cem. 30 2 40 (20) 20 (22) 140 - 10 / tl. 1cm
SANOMIT - sanační soklová 30 2 15 (7,5) 30 (33) 120 - 9 / tl. 1cm
Poznámka: Hodnoty jsou uvedeny v litrech, v závorce v kg. U sanační perlitové omítky pro exteriér se 30 % váp. hydrátu nehradí cementem. Spotřeba vody je závislá na vlhkosti plniva.

Návod na výrobu malty

Malta s přísadou POROSAN
Pořadí dávkování jednotlivých komponentů: voda (90 %) + přísada POROSAN, vápenný hydrát, cement, písek, perlit (u receptury s perlitem. Směs se upraví přidáním vody tak, aby se malta dobře nahazovala.

Malta s přísadou SANOMIT
Pořadí dávkování jednotlivých komponentů: voda (90%), vápenný hydrát, cement, písek, voda (10%) + přísada SANOMIT, perlit ( u receptury s perlitem). Směs se upraví přidáním vody tak, aby se malta dobře nahazovala.

Pracovní postup při omítání

 • Zavlhlé a poškozené omítky se důkladně odstraní do výšky 80 cm nad zónou zavlhčení. Zdivo se odspáruje do hloubky 2 cm a očistí ocelovým kartáčem.
 • Na navlhčené zdivo (0,5 - 2,5 l vody/m2) se nahodí difúzní podhoz (špric) s přísadou POROSAN dle receptury.
 • Na zatvrdlý povrch podhoz se nanáší malta se SANOMITem nebo POROSANem v tloušťce ne více než 2,5 cm. Skladba omítkových vrstev je uvedena v tabulce.

Po zaschnutí omítkové vrstvy se povrch vodorovně zdrsní. Po technologické přestávce 24 hod. se povrch opatří jemnou maltou s přísadou SANOMIT, který se mísí se záměsovou vodou v poměru voda : SANOMIT = 20 : 1, v tloušťce do 0,5 cm a uhladí se hladítkem. Vhodné jsou štukové suché maltové směsi MVCJ - malta vápenocementová jemná vnější štuková.

Sanační omítka se ukončí cca 2 cm nad terénem. Pod omítky není vhodné používat sádru např. pro elektorozvody, ale rychle tuhnoucí cement. Při práci na značně savém zdivu a v teplém počasí je třeba chránit omítku před rychlým zasycháním lehkým kropením. Ve špatně větraných prostorách je nutné se postarat o rychlý odovod vzdušné vlhkosti a to nuceným větráním, topením nebo pomocí kondenzačních přístrojů. Přísady POROSAN a SANOMIT jsou zdravotně nezávadné. Při práci je nutno dodržovat základní hygienická pravidla. Nátěry a malby na sanačních omítkách by měly vykazovat difúzní odpor dm <0,2 m.

Doplňování zdiva

Pro případné plentování a dozdívky zavlhlého zdiva je vhodné použít sanační maltovinu (tzn. s min. nasákavostí) např. viz recepturu sanační soklová SANOMIT v poměru 1 : 15 s vodou.

Doplňující infomace

 • Materiály Porosan, Sanomit, Alkiz a Injektol vyrábí firma Sanace a vysoušení staveb s.r.o.
 • Při odběru ze střediska Praha je základní cena sančních prostředků zvýšena o 10%.
 • Odběr materiálu ze střediska Praha je nutno předem domluvit na tel. 607 669 032.
 • Materiál zasíláme z výrobního střediska i na dobírku poštou, vlakem nebo autodopravou.
 • Sanační materiály uvedené v přehledu prodáváme stavebním firmám a stavebníkům pro svépomocné práce.
 • Při sanačních pracech používáme i produkty jiných renomovaných firem dle vlastnosti použití.

Chcete izolovat zdivo?

Beru na vědomí zpracování a podmínky ochrany osobních údajů

SANACE A VYSOUŠENÍ STAVEB
+420 603 158 612
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.sanace-staveb.cz

POBOČKA PRAHA


Lysolajské údolí 63/66
165 00 Praha

© Sanace a vysoušení staveb s.r.o.,
všechna práva vyhrazena
Vytvořeno od atlasia