+420 603 158 612 | +420 739 466 813

Injektáž zdiva silikonovým krémem

Injektáž vlhkého zdiva je přímá sanační metoda. Injektážní krém na bázi silan siloxanu je určený k injektáži cihelného, smíšeného a kamenného zdiva proti vzlínající vlhkosti. Injektáží dojde k impregnaci aktivní látky do pórů zděné konstrukce. Po zreagování vytváří ve zdivu nepropustnou clonu proti vzlínající vlhkosti z podzákladí.

Technologický postup:

Povrch zdiva se oklepe od omítky a vybere se ložná spára, v které se vyvrtají vrtacím kladivem vodorovné injektážní vrty o průměru 14 mm s roztečí vrtů max. 120 mm. Délka vrtů je o 20- 40 mm kratší než tloušťka zdiva, popř. se vrty provedou na celou tloušťku zdiva. Vrty se vyčistí za pomoci stlačeného vzduchu a provede se zaplnění vrtů injektážním krémem za pomoci vzduchové pumpy. Průřez vrtů musí být zcela vyplněn. Následně se vrty povrchově uzavřou cementovým tmelem a rovina vrtů se utěsní pásem hydroizolační minerální stěrky.

Teplota v průběhu provádění nesmí klesnout pod 5 °C, jinak se musí provést zateplovací opatření.

 

Spotřeba injektážního krému:

Přibližná spotřeba krému je cca 1,3 l / m2 zdiva.

Vlastnosti výrobku:

Barva                           bílá až nažloutlá

Obsah účinné látky       80 hm. %

Hustota                        0,9 g/cm3

Skladování:

Chránit před mrazem (min. teplota 0 °C). Skladovat na chladném dobře větraném místě.

 

injektáž vlhkého zdiva

Plnící nádo a provádění injektáže kamenného zdiva.

 

injektáž mokrého zdiva   injektáž proti vlhkosti

Provádění injektážních vrtů                               Provádění injektážních vrtů

 

injektování zdiva   injektáž

Plnění injektážních vrtů  krémem 85                Uzavření injektážních vrtů a utěsnění roviny injektáže

 

injektáž zdiva proti vlhkosti

Porovnání účinnosti INJEKTÁŽNÍHO KRÉMU 85 s injektážními krémy ostatních výrobců.

 

Související
produkty

Logo společnosti - bílé

Centrála Opava

Otická 32
746 01 Opava
+420 603 574 813
+420 603 158 612

zobrazit na mapě

Pobočka Praha

Lysolajské údolí 63/66
165 00 Praha
+420 603 158 612
+420 603 574 813

zobrazit na mapě